Roser Gay 2019

‘Camins que es troben’
‘Camins que es troben’
‘Camins que es troben’
‘Camins que es troben’
‘Camins que es troben’

“Amb el títol de Llicenciada en Belles Arts i de Directora de Lleure, he fet moltes feines en l’àmbit creatiu i en l’educatiu, i penso que aquesta doble visió és el que defineix els meus treballs, i el meu estil. Aixó també ha sigut possible gràcies a la formació complementària que he cursat a l’escola Francesca Bonmaisson durant tres anys, on he aprés a entendre l’art i la il·lustració des de la seva bessant més abstracta i trascendent, aií com aprenent a viure l’art com a experiència contemplativa.”