Romina Cristi 2019

‘El transitar de una vida’
‘El transitar de una vida’
‘El transitar de una vida’
‘El transitar de una vida’
‘El transitar de una vida’
‘El transitar de una vida’
‘El transitar de una vida’
‘El transitar de una vida’

El transitar de una vida

Temps.
El temps d’una vida.
La Llum i l’Ombra.
La Vida i la Mort.
L’Ombra transcorrent com la vida, sense si més no que ho notem.
De vegades elles es reuneixen.
De fet, elles es troben a les deu, a la una, a les quatre i a les set en punt, cada estiu.

El riu està trucant. Els misteris de la Vida i la Mort estan resolts en les profunditats de l’oceà, diuen. Llavors, elles van a fer una passejada.

Donem la benvinguda a Romina Cristi, nascuda a Santiago de Xile, amb seu a Southampton, Regne Unit. El seu treball explora la dimensió subjectiva de la vida humana. Utilitzant conceptes que creuen fronteres entre disciplines, com els imaginaris urbans, la psicogeografia i el mapatge subjectiu, crea obres d’art que li permeten observar la seva pròpia experiència d’habitar un lloc, integrant l’acte de caminar com un fil transversal al llarg del seu procés creatiu.