Fer una sol·licitud

L’activitat es realitzarà durant 11 dies: del 10 al 20 de juny del 2020. Els artistes internacionals es podran allotjar del 7 al 21 de juny 2020. Els artistes necessitaran la seva pròpia assegurança.

Riba Rocks informarà de la seva deliberació el dia 13 d’abril de 2020 i ho comunicarà als seleccionats a través de correu electrònic.

La documentació podrá presentar-se en: català, castellà o anglès.

La convocatòria està oberta a totes les disciplines artístiques.
Es valorarà la seva integració amb l’entorn, així com la seva relació amb el context històric, social i cultural de Riba-roja.
Oferim a cada artista:
250 euros per al viatge i 150 per el material de l’obra.
L’allotjament i la manutenció durant l’estada va a càrrec de Riba Rocks.

Riba Rocks podrà realitzar alguns arranjaments tècnics previs a la ubicació de l’obra (cimentacions, connexió d’energia, facilitació i transport d’elements com fusta, pedres, etc..) si així ho requereix la creació artística.

Es valorarà no excedir-se en el pressupost, la utilització d’elements reciclats, la capacitat d’integrar l’obra amb l’entorn així com la seva relació en el context històric, social i cultural de Riba-roja d’Ebre i Catalunya.

Riba Rocks podrà enregistrar i documentar el procés creatiu de l’obra. L’artista podrà ser requerit per a realitzar entrevistes o altres col·laboracions d’indole mediàtica. Si del projecte sorgís la possibilitat de realitzar alguna publicació, Riba Rocks (Riu d’art) es reserva el dret d’utilitzar imatges i seqüències de les obres d’art creades. Si d’aquesta se’n derivessin beneficis econòmics aquests es destinaran exclusivament a finançar projectes culturals.

Les obres seran instal·lades permanentment al municipi de Riba-roja d’Ebre. Si l’obra proposada inclou performance o elements efímers, haurà d’estar documentat ja sigui en vídeo o fotografia amb la finalitat de crear un registre de l’esdeveniment.

Envieu la vostra sol·licitud a info@riudart.cat amb la informació següent:
Data límit 5 d’abril de 2020.

Nom i cognoms
Email
Data de naixement
CV (currículum vitae d’una sola pàgina)
Pàgina web i xarxes socials
Imatges d’obras anteriores (max 4)
Proposta de projecte (un màxim de 1000 caràcters)